Мисия на неправителствената организация

Да развива демократично общество 
Да работи в полза на маргинализирани групи и общности. 
Да популяризира постиженията на българското изкуство и култура 
Да създава иновативни обучителни практики 
Да въвежда иновативни услуги в полза на обществото

Цели на организацията

Да разработва програми за граждански диалог и решаване на обществено значими проблеми. 
Да създава социално терапевтични програми за уязвими групи от обществото. 
Да развива творчески ресурси на личности и групи и популяризира постиженията на изкуството 
Да защитава правата на хората 
Да работи за конструктивно решаване на конфликти 
Да въвежда нови обучителни модели и практики в областта на хуманитарните и здравни науки.

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info