Мисия на неправителствената организация

Да развива демократично общество  
Да работи в полза на маргинализирани групи и общности.  
Да популяризира постиженията на българското изкуство и култура  
Да създава иновативни обучителни практики  
Да въвежда иновативни услуги в полза на обществото

Цели на организацията

Да разработва програми за граждански диалог и решаване на обществено значими проблеми.  
Да създава социално терапевтични програми за уязвими групи от обществото.  
Да развива творчески ресурси на личности и групи и популяризира постиженията на изкуството  
Да защитава правата на хората  
Да работи за конструктивно решаване на конфликти  
Да въвежда нови обучителни модели и практики в областта на хуманитарните и здравни науки.

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info